Brochures

Brochures over hoogsensitieve kinderen

De volgende brochures over hoogsensitieve kinderen zijn een exclusieve uitgave van LiHSK en alleen bij ons verkrijgbaar.

Hoogsensitiviteit als kwaliteit

Hoogsensitiviteit als kwaliteitStel dat hoogsensitiviteit een vlieger is. Dan heeft een kind voldoende wind nodig (voldoende begeleiding en weerstand van buitenaf) om die vlieger mooi in de lucht te laten staan (in zijn kwaliteit te zijn). Bij te weinig wind (bescherming) redt de vlieger het niet, bij te veel wind (streng zijn) ook niet.

Bij een kind is de kwaliteit van hoogsensitiviteit in potentie aanwezig. De houding van ouders (en leerkrachten) ten opzichte van de eigenschap is van groot belang. Groeit hoogsensitiviteit uit als een kracht of als een kwetsbaarheid? Gerarda van der Veen moedigt je in deze brochure aan om rekening te houden met de gevoeligheid van je kind, maar ook weer niet zodanig dat je je kind gaat beschermen. Want wist je dat je met een te beschermende  houding de kracht van hoogsensitiviteit net zo goed ondermijnt als iemand die de eigenschap negeert en streng is?

In deze brochure legt Gerarda van der Veen uit hoe je een hoogsensitief kind begeleidt, zodat hij de kwaliteit van zijn gevoeligheid kan ontwikkelen. Vijf artikelen en twee blogs zijn in deze brochure bijeen gebracht, met als rode draad ‘hoogsensitiviteit als kwaliteit’. De artikelen en blogs zijn eerder gepubliceerd in verscheidene magazines en komen via deze brochure beschikbaar voor een groter publiek.

Deze brochure bevat een uitgebreid artikel (12 pagina’s) van Stanley I. Greenspan, groot autoriteit op het gebied van jonge kinderen met emotionele problemen. Greenspan legt in dit artikel helder en praktisch uit hoe je met een hoogsensitief kind omgaat in de opvoeding. Elaine Aron verwijst hiernaar in haar boek Het hoogsensitieve kind.

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 44 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A5-formaat
Uitgave: 2018
Prijs: € 7,75
Direct bestellen

Hoogsensitieve kinderen in het basisonderwijs

De brochure Hoogsensitieve kinderen in het basisonderwijs

In vrijwel iedere klas zitten één of meer hoogsensitieve kinderen. Toch worden zij over het algemeen niet als zodanig herkend. Uit onderzoek blijkt dat er een kans van slechts 11% is dat bij gedrag van een kind in de klas wordt gedacht aan hooggevoeligheid. Dus neem tien hoogsensitieve kinderen, verdeeld over tien klassen en slechts bij één kind zal worden onderkend dat het hoogsensitief is.

Het begrip ‘hoogsensitief’ (of ‘hooggevoelig’) is relatief nieuw. Amerikaans psycholoog Elaine N. Aron was de eerste die er in 1996 in de V.S. over publiceerde. In Nederland werd het begrip pas in 2002 bekend. De meeste informatie over hoogsensitiviteit is geschreven in een gevoelsmatige of spirituele context, waardoor er weinig praktische binding lijkt te zijn met het onderwijs. Veel leerkrachten associëren het begrip dan ook met zweverigheid of verlegen gedrag ‘waar een kind wel overheen groeit’. Maar hoogsensitiviteit staat voor meer dan alleen een emotionele gevoeligheid. Hoogsensitieve kinderen hebben bijvoorbeeld een leerstrategie die vraagt om een gerichte begeleiding van de leerkracht.

Deze brochure gaat in op twee vragen: hoe zijn hoogsensitieve kinderen te herkennen, en wat hebben zij nodig aan begeleiding in de klas?

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 50 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A5-formaat
Uitgave: 5e druk, 2016 (1e druk: 2006)
Prijs: € 7,75
Direct bestellen

Beeldenrijk

De brochure Beeldenrijk

Hoogsensitieve kinderen zijn empathisch, gewetensvol, nauwgezet, associatief en creatief. Combineren zij deze kwaliteiten met kenmerken van hoogbegaafdheid (slim, origineel, diepzinnig, vernieuwend, onderzoekend), dan zien we kinderen met een directe en complexe wisselwerking tussen een grote gevoeligheid en een creatieve intelligentie. Omdat ze zo betrokken zijn bij hun omgeving, kunnen ze hun leergierigheid gaan onderdrukken (ze willen niet anders zijn en niet opvallen) en daarom is de kans op onderpresteren groot.

In deze brochure geeft Gerarda van der Veen een praktisch en helder profiel van hoogsensitief/hoogbegaafde kinderen. Tevens legt zij uit waarom hun (vaak) visueel-ruimtelijke wijze van informatieverwerking tot problemen kan leiden, bij het leren, bij testen en toetsen en bij instructies. Met praktische voorbeelden maakt ze duidelijk wat ouders kunnen doen om voldoende sensitief met deze kinderen om te gaan.

In dit blog wordt de brochure ‘Beeldenrijk’ uitgebreid beschreven.

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 44 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A5-formaat
Uitgave: 2e druk, 2019 (1e druk: 2007)
Prijs: € 7,75
Direct bestellen

Schoolweigering bij hoogsensitieve kinderen

De brochure Schoolweigering bij hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitieve kinderen kunnen soms moeite hebben met naar school gaan. Zij doen er zoveel indrukken op dat zij moe thuiskomen of last hebben van hoofd- en buikpijn. Voor ouders kan het een oplossing lijken om hun kind thuis te houden. Maar voor je het weet is je kind langdurig thuis en wil helemaal niet meer naar school. Er is dan sprake van schoolweigering. Langdurig thuisblijven van school heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Het is dan ook geen gewenste oplossing bij schoolangst, overprikkeling of andere problemen die samenhangen met hoogsensitiviteit.

Deze brochure legt uit wat schoolweigering inhoudt, hoe schoolweigering en hoogsensitiviteit in relatie kunnen staan tot elkaar en wat je als ouders kunt doen om schoolweigering te voorkomen. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor de aanpak van schoolweigering, waarvoor een stappenplan wordt gegeven.

Voorbeelden in deze brochure gaan zowel over basisschool als middelbare school. De brochure is geschikt voor ouders met een (hoogsensitief) kind dat niet graag naar school gaat (en dat woordelijk zegt of aangeeft via lichamelijk en/of emotionele klachten), schoolangst heeft of daadwerkelijk school weigert; voor leerkrachten en voor hulpverleners die met genoemde problematiek te maken hebben.

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 38 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A5-formaat
Uitgave: 2e druk, 2015 (1e druk: 2013)
Prijs: € 7,75
Direct bestellen