Brochures

 

LiHSK-Brochures

De volgende brochures zijn een exclusieve uitgave van LiHSK en alleen bij ons verkrijgbaar.

 

NIEUW! Hoogsensitiviteit als kwaliteit

Hoogsensitiviteit als kwaliteitStel dat hoogsensitiviteit een vlieger is. Dan heeft een kind voldoende wind nodig (voldoende begeleiding en weerstand van buitenaf) om die vlieger mooi in de lucht te laten staan (in zijn kwaliteit te zijn). Bij te weinig wind (bescherming) redt de vlieger het niet, bij te veel wind (streng zijn) ook niet.

Bij een kind is de kwaliteit van hoogsensitiviteit in potentie aanwezig. De houding van ouders (en leerkrachten) ten opzichte van de eigenschap is van groot belang. Groeit hoogsensitiviteit uit als een kracht of als een kwetsbaarheid? Gerarda van der Veen moedigt je in deze brochure aan om rekening te houden met de gevoeligheid van je kind, maar ook weer niet zodanig dat je je kind gaat beschermen. Want wist je dat je met een te beschermende  houding de kracht van hoogsensitiviteit net zo goed ondermijnt als iemand die de eigenschap negeert en streng is?

In deze brochure legt Gerarda van der Veen uit hoe je een hoogsensitief kind begeleidt, zodat hij de kwaliteit van zijn gevoeligheid kan ontwikkelen. Vijf artikelen en twee blogs zijn in deze brochure bijeen gebracht, met als rode draad ‘hoogsensitiviteit als kwaliteit’. De artikelen en blogs zijn eerder gepubliceerd in verscheidene magazines en komen via deze brochure beschikbaar voor een groter publiek.

Deze brochure bevat een uitgebreid artikel (12 pagina’s) van Stanley I. Greenspan, groot autoriteit op het gebied van jonge kinderen met emotionele problemen. Greenspan legt in dit artikel helder en praktisch uit hoe je met een hoogsensitief kind omgaat in de opvoeding. Elaine Aron verwijst hiernaar in haar boek Het hoogsensitieve kind.

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 44 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A5-formaat
Uitgave: 2018
Prijs: € 7,75
Bestel deze brochure in onze webshop.

 

Hoogsensitieve kinderen in het basisonderwijs

In vrijwel iedere klas zitten één of meer hoogsensitieve kinderen. Toch worden zij over het algemeen niet als zodanig herkend. Uit onderzoek blijkt dat er een kans van slechts 11% is dat bij gedrag van een kind in de klas wordt gedacht aan hooggevoeligheid. Dus neem tien hoogsensitieve kinderen, verdeeld over tien klassen en slechts bij één kind zal worden onderkend dat het hoogsensitief is.

Het begrip ‘hoogsensitief’ (of ‘hooggevoelig’) is relatief nieuw. Amerikaans psycholoog Elaine N. Aron was de eerste die er in 1996 in de V.S. over publiceerde. In Nederland werd het begrip pas in 2002 bekend. De meeste informatie over hoogsensitiviteit is geschreven in een gevoelsmatige of spirituele context, waardoor er weinig praktische binding lijkt te zijn met het onderwijs. Veel leerkrachten associëren het begrip dan ook met zweverigheid of verlegen gedrag ‘waar een kind wel overheen groeit’. Maar hoogsensitiviteit staat voor meer dan alleen een emotionele gevoeligheid. Hoogsensitieve kinderen hebben bijvoorbeeld een leerstrategie die vraagt om een gerichte begeleiding van de leerkracht.

Deze brochure gaat in op twee vragen: hoe zijn hoogsensitieve kinderen te herkennen, en wat hebben zij nodig aan begeleiding in de klas?

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 50 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A5-formaat
Uitgave: 5e druk, 2016 (1e druk: 2006)
Prijs: € 7,75
Bestel deze brochure in onze webshop.

 

Beeldenrijk

De indruk bij velen is dat hoogsensitiviteit slechts betrekking heeft op de zintuiglijke en emotionele waarneming (met vaak overprikkeling tot gevolg) en niets van doen heeft met leren, leerproblemen of een bepaalde (hoge) intelligentie. In het boek Het hoogsensitieve kind van Elaine N. Aron, het standaardwerk over hooggevoelige kinderen, is weinig over een combinatie gevoeligheid/hoge intelligentie terug te vinden. Dat is opmerkelijk en, zo heeft Aron later aangegeven, ‘ironisch’, gezien het feit dat zij haar onderzoek naar hooggevoeligheid is begonnen bij hoogbegaafdheid. Tijdens het onderzoek merkte zij de vele overeenkomsten op tussen die twee aspecten. Ze zag echter ook dat de talenten van deze kinderen niet of nauwelijks tot ontplooiing kunnen komen door hun emotionele aard.

In deze brochure staat een groep kinderen centraal met een directe en complexe wisselwerking tussen een grote gevoeligheid, een hoge intelligentie en een visueel-ruimtelijke wijze van informatieverwerking (‘beelddenken’). Deze kinderen zijn intelligent, begaafd, sensitief, creatief, intuïtief en talentvol, maar we zien hen ook vaak onderpresteren. ‘Beeldenrijk’ gaat in op de herkenning en begeleiding van deze groep kinderen.

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 46 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A5-formaat
Uitgave: 3e druk, 2016 (1e druk: 2007)
Prijs: € 7,75
Bestel deze brochure in onze webshop.

 

Zo ben ik : werkboek voor hoogsensitieve kinderen

In dit werkboek komen kinderen in aanraking met allerlei facetten van hoogsensitiviteit, en ontdekken spelenderwijs: zo ben ik. In de oefeningen is steeds gekozen voor een afwisseling tussen talige en creatieve werkvormen. De verschillende onderwerpen zijn verdeeld over tien hoofdstukken:

1. Wat is hoogsensitief?
2. Veel opmerken
3. Diep nadenken voordat je iets doet
4. De wereld
5. Meevoelen
6. Verandering
7. Je lichaam
8. Woorden en plaatjes
9. Meer zien en meer horen
10. Ieder z’n eigen plekje

Kinderen kunnen zelfstandig of samen met een volwassene aan de slag met dit boek – thuis, op school of in werkgroepjes. Leeftijdsindicatie: kinderen van 4-6 jaar onder begeleiding van een volwassene, kinderen vanaf 6 à 7 jaar zelfstandig.

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 36 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A4-formaat
Uitgave: 5e druk, 2015 (1e druk: 2007)
Prijs: € 9,75
Bestel deze brochure in onze webshop.

 

Schoolweigering bij hoogsensitieve kinderen

Hoogsensitieve kinderen kunnen soms moeite hebben met naar school gaan. Zij doen er zoveel indrukken op dat zij moe thuiskomen of last hebben van hoofd- en buikpijn. Voor ouders kan het een oplossing lijken om hun kind thuis te houden. Maar voor je het weet is je kind langdurig thuis en wil helemaal niet meer naar school. Er is dan sprake van schoolweigering. Langdurig thuisblijven van school heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Het is dan ook geen gewenste oplossing bij schoolangst, overprikkeling of andere problemen die samenhangen met hoogsensitiviteit.

Deze brochure legt uit wat schoolweigering inhoudt, hoe schoolweigering en hoogsensitiviteit in relatie kunnen staan tot elkaar en wat je als ouders kunt doen om schoolweigering te voorkomen. De school en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor de aanpak van schoolweigering, waarvoor een stappenplan wordt gegeven.

Voorbeelden in deze brochure gaan zowel over basisschool als middelbare school. De brochure is geschikt voor ouders met een (hoogsensitief) kind dat niet graag naar school gaat (en dat woordelijk zegt of aangeeft via lichamelijk en/of emotionele klachten), schoolangst heeft of daadwerkelijk school weigert; voor leerkrachten en voor hulpverleners die met genoemde problematiek te maken hebben.

Auteur: Gerarda van der Veen
Omvang: 38 pagina’s
Uitvoering: paperback brochure, A5-formaat
Uitgave: 2e druk, 2015 (1e druk: 2013)
Prijs: € 7,75
Bestel deze brochure in onze webshop.