Zeventien en hoogsensitief

Ze is zeventien. Ze studeert pedagogiek, loopt stage op een kinderdagverblijf en heeft een baantje in een restaurant. Veel kan ze goed: ze is empathisch, sociaal, betrokken, komt afspraken na, behandelt klanten vriendelijk en kinderen lopen met haar weg. Wat ze echter vooral te horen krijgt – op school, stage én werk – is wat ze minder goed kan: initiatief tonen.

Ze is hoogsensitief. Ze scant en checkt haar omgeving voordat ze ergens op af gaat. Tijdens die check ziet ze veel en merkt ze veel op. Het duurt een moment om al die indrukken te laten inwerken en prioriteiten te stellen: waar ga ik het eerst op af? Wie heeft mij het meest nodig? Anderen zien de tijd die dat neemt als onzekerheid en een gebrek aan initiatief. Zelf noemt ze het behoedzaamheid. ‘Als je onzeker bent denk je iets niet te kunnen’, legt ze me haarfijn uit. ‘Ben je behoedzaam dan weet je dat je het kan, je hebt alleen even tijd nodig.’

Initiatief tonen en ergens direct op af gaan zijn extraverte eigenschappen, die in een extravert gerichte maatschappij veel waardering krijgen. Wie behoedzamer is, is al snel niet extravert genoeg en moet maar veranderen. En dat maakt haar onzeker. Ze zou kunnen aangeven dat ze niet direct ergens op af gaat omdat ze hoogsensitief is. Maar die term, zo is haar ervaring, wordt eerder geassocieerd met zweverigheid dan met opmerkzaamheid. Of men ziet het als een excuus om iets wat ze lastig vindt niet te hoeven doen. Of ze draagt vanaf dat moment een stempel: ‘O ja, was jij niet hoogsensitief?’ Juist omdat ze hoogsensitief is vindt ze al die dingen vervelend. Ze wil niet opvallen, ze wil niet anders zijn dan anderen.

We praten samen over hetgeen ze na haar opleiding wil gaan doen: ouders en kinderen helpen bij vragen rondom de opvoeding. We zijn het er over eens dat het feit dat ze zoveel waarneemt en opmerkt daarbij een grote kwaliteit is. Een kwaliteit die ze niet moet kwijtraken onder druk van stage en werk waar andere waarden prioriteit hebben.

Haar uitdaging: zichzelf blijven in een wereld die haar liever anders ziet.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *