Hoogstimulatief

Het hoogstimulatieve kindhoogstimulatief kind

Niet ieder gevoelig kind is behoedzaam en afwachtend. Deze pagina geeft informatie over het druk-gevoelige kind (hoogstimulatief).

Beschrijving

Het hoogstimulatieve kind heeft de neiging op onderzoek uit te gaan, nieuwe ervaringen op te doen en zich te ontwikkelen. Hij verwelkomt situaties en personen en gaat erop af, want ze bieden hem een mogelijkheid tot groei en het opdoen van kennis. Zodra het hoogstimulatieve kind dus vanuit zijn gevoeligheid contact legt met de wereld om hem heen, treedt er een activering van gedrag op.
Kernwoorden:

 • beweeglijk
 • intens
 • intuïtief
 • onderzoekend
 • aandacht vragend
 • soms tegendraads of agressief

Kenmerken

Een hoogstimulatief kind:

 • is gevoelig voor stimulansen
  Zodra hij iets waarneemt dat nieuw, leuk of interessant is, gaat hij erop af.
 • staat erg open
  Hij is gevoelig voor sferen en stemmingen en heeft de neiging sterk mee te bewegen met de dynamiek om hem heen.
 • kent intense emoties
  Hij kan uitbundig blij en betrokken zijn, maar heeft ook regelmatig boze buien en kan explosief reageren.
 • wil de ander krachtig ervaren
  Hij probeert uit of je stevig staat, door over grenzen te gaan, regels niet te accepteren, niet te luisteren bij een terechtwijzing. Ouders zeggen vaak: hij wil de baas zijn in huis.
 • heeft behoefte aan ruimte en vrijheid
  Hij houdt van experimenteren en improviseren, en heeft beweging nodig om zijn aandacht en concentratie vast te houden.
 • is visueel ingesteld
  Hij heeft daardoor moeite met planning en structuur (op tijd op school zijn is vaak een probleem) en op school zijn er vaak leerproblemen vanwege het beelddenken.

Jimmy (8) is leergierig, zachtaardig en zorgzaam. Maar hij kan ook heel druk zijn, dwars, koppig en soms agressief. Op school is hij beter in taal dan in rekenen, hij heeft moeite met het automatiseren van de tafels en verhaaltjessommen vindt hij lastig. Jimmy weet veel, maar dat komt er niet altijd uit. Op toetsen en proefwerken bijvoorbeeld scoort hij meestal laag. Dat frustreert hem, zodat hij vaak helemaal geen zin heeft om naar school te gaan. Wat hij daar leert, vindt hij ook helemaal niet interessant – ‘saai’ noemt hij het. De leerkracht geeft aan dat Jimmy moeite heeft met stilzitten, andere kinderen vaak stoort en moeilijk te corrigeren is. Dat laatste herkennen zijn ouders, want thuis lukt het hun ook vaak niet om met Jimmy’s negatieve gedrag om te gaan. Ze hebben alles al geprobeerd: time-outs, boos worden, praten, uitleggen. Niets helpt. Jimmy krijgt een driftbui en weigert te luisteren.
uit: Het hoogstimulatieve kind

Toelichting

Ouders en leerkrachten hebben bij een hoogstimulatief kind vaak te maken met bepaald probleemgedrag. Thuis: woedeaanvallen, druk zijn, geen nee accepteren, slaan, schoppen, regels overtreden, schreeuwen, anderen de schuld geven, de baas in huis willen zijn, confronterende opmerkingen maken. Op school: rondlopen in de klas, druk zijn, niet luisteren, niet te corrigeren, met spullen gooien, woedeaanvallen, voortdurend praten, het lokaal uitgaan, clownesk gedrag.
Er zijn verschillende interpretaties voor dergelijk gedrag, namelijk overprikkeling, ‘hij wil niet luisteren’ of ‘hij heeft een sterke wil’. Wij bij LiHSK zeggen: om bij zijn kwaliteiten te kunnen blijven heeft een kind vaardigheden nodig. Bij een hoogstimulatief kind zijn die vaardigheden vaak ontoereikend, waardoor er probleemgedrag optreedt. Een hoogstimulatief kind wil wel voldoen aan wat ouders en leerkrachten van hem vragen, maar het lukt hem vaak niet omdat hij de vaardigheden mist. En omgaan met overprikkeling kun je leren – als je vaardigheden goed ontwikkeld zijn.

LiHSK biedt begeleiding bij de opvoeding van een hoogstimulatief kind, waarbij ouders onder meer via een stappenplan wordt geleerd om de vaardigheden bij hun kind te oefenen, zodat probleemgedrag vermindert en de kwaliteiten van het kind (gevoelig, creatief, intuïtief) weer tot hun recht komen. Dit stappenplan staat ook vermeld in het boek Het hoogstimulatieve kind.

Meer weten over het verschil tussen hoogstimulatief gedrag en ADHD? Lees het artikel ‘Het hoogstimulatieve kind’.