Lezingen

Lezingen over hoogsensitieve kinderen


Op aanvraag kunnen wij lezingen geven over vele onderwerpen rondom hoogsensitiviteit, zoals:
‘Hoogsensitieve kinderen in het voortgezet onderwijs’

Als een hoogsensitief kind vastloopt op het voortgezet onderwijs, wordt er al snel gedacht dat er sprake is van overprikkeling, door drukke klassen, wisseling van lokalen enzovoort. In deze lezing maakt Henk-Jan van der Veen (LiHSK) duidelijk hoe belangrijk het is om overprikkeling te zien als een gevolg in plaats van een oorzaak en te zoeken naar het werkelijke probleem erachter. Want een hoogsensitief kind denkt veel na (vaak te veel), en kan daardoor moeite hebben met de lesstof, het lesmateriaal en de wijze van toetsing. Vaak maakt een hoogsensitief kind het zichzelf onnodig moeilijk, omdat hij te veel achter een toetsvraag zoekt of ervan uitgaat dat het aan hemzelf ligt als hij bepaalde lesstof niet begrijpt. Dat geeft frustratie en onrust, waardoor het kind moe of van slag kan raken. Het lijkt dan misschien dat hij overprikkeld is, in feite doen zich leerproblemen voor en die zijn te verhelpen. Henk-Jan van der Veen legt uit wat hoogsensitieve kinderen zoal tegenkomen op het voortgezet onderwijs (verandering, nieuwe vriendschappen, zelfstandig werken) en hoe docenten hun professionaliteit en vakkennis kunnen inzetten om het hoogsensitieve kind te leren leren, waardoor kenmerken van overprikkeling verdwijnen en uitval voorkomen kan worden. De boodschap van deze lezing: leerkrachten doen ertoe!

 

Dinsdag 12 maart 2019
Studiedag ‘Hoogsensitieve kinderen in de klas’

Henk-Jan van der Veen (LiHSK) verzorgt op deze dag een lezing. Hoe herken je verschillende typen hoogsensitieve leerlingen? En hoe pas je jouw begeleiding aan op deze verschillende typen? Welke vaardigheden breng je hoogsensitieve leerlingen bij om in verschillende situaties sterk te staan?

Tijd: 9:15 – 16:00 uur.
Georganiseerd door: Medilex Onderwijs
Locatie: Congrescentrum In De Driehoek, Utrecht
Kosten: € 395,- voor de hele dag
Opgave en meer informatie: bij Medilex