Masterclass

Masterclass
‘Het hoogstimulatieve (druk-gevoelige) kind’

Datum: vrijdag 8 december 2017
Tijd: 13.00 – 16.30 uur
Locatie: Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH Amersfoort (tegenover het station).

Informatie

Deze masterclass is voor hulpverleners, kindercoaches en leerkrachten die ervaring hebben in het werken of omgaan met hooggevoelige kinderen. Je krijgt praktijkgerichte verdieping in de drukke variant van hooggevoeligheid, door ons aangeduid met ‘hoogstimulatief’.

Bij een hoogstimulatief kind gaat hooggevoeligheid samen met druk en emotioneel intens gedrag. Het kind is gevoelig, hulpvaardig, sociaal en spontaan, maar kan ook moeilijk te corrigeren zijn. Hij lijkt niet te willen luisteren en reageert met boze buien. Op school heeft hij moeite met concentreren, met stil zitten en verstoort hij nogal eens de les. Ouders hebben vaak al van alles geprobeerd, maar hun kind blijft ‘de baas spelen’ in huis, zo leggen ze uit. Door het kind vaardigheden aan te leren kan ongewenst gedrag verminderen, zodat de kwaliteiten van hooggevoeligheid weer beter tot hun recht komen.

Het hoogstimulatieve kind.In deze masterclass krijg je inzicht in wat hoogstimulatief gedrag is en hoe je het stappenplan toepast om hoogstimulatieve kinderen vaardigheden aan te leren ten behoeve van zelfregulering en zelfsturing. Dit stappenplan wordt besproken in het boek ‘Het hoogstimulatieve kind’ van Gerarda van der Veen (LiHSK) en deze middag leer je dit plan praktisch toe te passen.

De masterclass wordt gegeven in een groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers, zodat er voldoende gelegenheid is om persoonlijke ervaringen te bespreken.

Doel

Na afloop heb je nieuwe inzichten over hooggevoelige kinderen (in het bijzonder de hoogstimulatieve variant) en heb je handvatten om ouders met een hoogstimulatief kind praktisch te begeleiden of zelf het stappenplan toe te passen.

Kosten

Deelname aan deze middag bedraagt € 175,- (incl. BTW). Dit is inclusief het boek ‘Het hoogstimulatieve kind’ van Gerarda van der Veen en een set ‘Hooggevoeligheid speel- en coachingskaarten’, beide te ontvangen op de dag van de masterclass.

Docent

Henk-Jan van der Veen is mede-oprichter van het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen (LiHSK). Hij heeft jarenlange ervaring in het coachen van hooggevoelige kinderen en hun ouders.

Aanmelden

Download het aanvraagformulier en stuur dit als bijlage in een e-mail naar ons toe. Vervolgens ontvang je een factuur en na betaling daarvan is je aanmelding definitief.

Annulering

Bij annulering tot een week voordat de masterclass plaatsvindt is 30% van de deelnamekosten verschuldigd. In geval van annulering binnen een week voordat de masterclass plaatsvindt is een deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd, tenzij – naar het oordeel van LiHSK – zwaarwegende bijzondere omstandigheden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding rechtvaardigen. Annulering dient altijd per e-mail of aangetekende brief te geschieden.