Tag Archives: begeleiding

Bij veel hoogsensitieve kinderen ligt er in hun wijze van handelen een zekere behoedzaamheid. Die wordt nogal eens verward met angst. Angst is een beklemmende en soms zelfs verlammende emotie, veroorzaakt door dreigend gevaar. Behoedzaamheid daarentegen betekent dat je bedachtzaam te werk gaat; je bent voorzichtig omdat je weet en overziet wat er allemaal kan […]