Tag Archives: hoogsensitief kind

Bij veel hoogsensitieve kinderen ligt er in hun wijze van handelen een zekere behoedzaamheid. Die wordt nogal eens verward met angst. Angst is een beklemmende en soms zelfs verlammende emotie, veroorzaakt door dreigend gevaar. Behoedzaamheid daarentegen betekent dat je bedachtzaam te werk gaat; je bent voorzichtig omdat je weet en overziet wat er allemaal kan […]

Het hoogsensitieve kind dreigt een beetje in de verdrukking te raken. Want zowel ouders als leerkrachten zijn tegenwoordig geneigd een kind met druk gedrag als gevolg van overprikkeling te benoemen als hoogsensitief. Terwijl dat de hoogstimulatieve (druk-gevoelige) variant is. Het hoogsensitieve (stil-gevoelige) kind, dat zich wat terugtrekt doordat hij veel opmerkt en daarover reflecteert, wordt […]

In onze extraverte maatschappij wordt huilen nogal eens gezien als een teken van zwakheid. De opvatting is nog te vaak dat een kind dat huilt zich gedraagt als slachtoffer. Ik kan niet voor alle kinderen spreken, maar voor hoogsensitieve kinderen gaat dit zeker niet op. Indien een hoogsensitief kind huilt geeft hij daarmee een signaal. […]