HSP Magazine is een tijdschrift over hoogsensitiviteit. Met interviews, tips van coaches en artikelen over verschillende onderwerpen belicht het hooggevoeligheid bij kinderen en volwassenen van allerlei kanten.

HSP magazine

In het winternummer van 2021 vind je het artikel ‘Overbeschermende ouders’, van Gerarda van der Veen (LiHSK). Zij legt uit dat HSP-begeleiding bij kinderen waardevol en nodig is, zolang het niet leidt tot overbeschermend gedrag.

Een veilige omgeving

Het is belangrijk dat ouders een veilige omgeving creëren, waarin de sensitiviteit van het kind erkend wordt en tot bloei kan komen. Maar lang niet alle ouders interpreteren de tips die ze krijgen via boeken, artikelen en Facebook op dezelfde manier. Met gevolg dat HSP-begeleiding soms te ver doorschiet, met alle gevolgen van dien.

Onvoldoende kunnen oriënteren op de ouders

Ouders die teveel beschermen geven te weinig houvast en richting. Hoogsensitieve kinderen ervaren dat als een leegte; zij kunnen zich onvoldoende oriënteren op hun ouders. Het sensitieve kind wordt daar angstig van, het stimulatieve kind boos en opstandig. Opstandig gedrag (‘mijn kind is de baas in huis’) is dan geen gevolg van overprikkeling, maar een appèl van het kind op de ouders om in kracht aanwezig te zijn door verwachtingen duidelijk aan te geven en grenzen te stellen.

Download het artikel

Verschillende factoren liggen ten grondslag aan overbescherming: angst, harmoniebehoefte en overtuigingen. Lees in onderstaand pdf meer daarover.

Meer weten over HSP Magazine?

HSP Magazine is verkrijgbaar in losse nummers en als jaarabonnement. Meer informatie vind je hier.