Wat is een uurhoek?

Wat is een uurhoek?

Een uurhoek is een horoscoop van een gerichte vraag, met een beperkte geldingsduur, opgesteld van het moment dat de astroloog die vraag voorgelegd krijgt.

Hoe die vraag gesteld wordt is belangrijk. De vraag moet kort en duidelijk geformuleerd zijn, handelen over de eigen situatie en omstandigheden van de vrager en mag maar één keer gesteld worden. Juiste uurhoekvragen zijn bijvoorbeeld: ‘Zal ik mijn auto verkopen?’, ‘Krijg ik die nieuwe baan?’, ‘Waar is mijn verloren armband?’, ‘Zal alles goed gaan tijdens de reis?’. Een vraag stellen over een derde mag, mits binnen fatsoensregels: ‘Wat kan mijn zoon van die studie verwachten?’; en het stellen van een keuze werkt vaak goed: ‘Moet ik ruimte A of ruimte B nemen voor mijn praktijk?’.

Voorbeelden van een uurhoek

Ik geef een drietal uitgewerkte voorbeelden van een uurhoek.

Vraag: wat kan ik van die baan verwachten?

Een man van rond de vijftig komt een interessante vacature tegen. Hij heeft een goede baan, maar die nieuwe functie lijkt zeer uitdagend werk te bieden én een hoger salaris. Hij wil weten wat hij – als hij zou solliciteren – van die nieuwe baan kan verwachten. Afbeelding 1 is de uurhoek van zijn vraag.

Wat is een uurhoek?
Afbeelding 1.
Wat kan ik van die baan verwachten?

De man is als vrager heer 1, in dit geval is dat de Maan (als heerser van het teken op de Ascendant, Kreeft). De man heeft al een baan, die vertegenwoordigd wordt door heer 10, Jupiter. De eventuele nieuwe functie wordt weergegeven door het tiende van het tiende huis, dat is Saturnus. Zowel de huidige als de nieuwe baan staan in het teken Steenbok. De nieuwe baan staat daar het meest comfortabel, want het is zijn eigen teken. Waar de huidige baan (Jupiter) echter ‘vrij’ staat, heeft de nieuwe baan (Saturnus) te maken met een exact conjunct met Venus.

Venus staat voor geld, de nieuwe functie betaalt meer, en voor samenwerking. Versterkt door het zevende huis waarin deze functie geplaatst is, zal de nieuwe baan nogal wat competenties vragen qua samenwerking. Venus is bovendien heer 5: de baan kenmerkt zich ook door leidinggevende taken. En Venus is heer 12: de kans is groot dat de vrager/de man een te idealistisch beeld heeft van deze functie.

De man zelf staat geplaatst in het twaalfde huis, wat onder meer duidt op een grote behoefte aan vrijheid. En in het teken Tweelingen: zijn kwaliteiten liggen vooral op het vlak van communicatie, PR en contacten (de man bevestigt dat hij PR- en mediaconsulent is). De vrager/de man houdt van Mercurius (de heerser van het teken Tweelingen), die geplaatst is in hetzelfde huis als de huidige baan (huis 6) en het teken (Boogschutter) waar Jupiter/de huidige baan heerser van is. Met andere woorden: de huidige functie is de man op het lijf geschreven.

Een uurhoekhoroscoop kan geen beslissing voor je nemen, maar je wel tot een gewaarschuwd mens maken. De man informeert naar de nieuwe functie, stelt gerichte vragen en verneemt dat hij inderdaad over nogal wat leidinggevende capaciteiten moet beschikken om de functie tot een succes te maken. Daarop ziet hij af van solliciteren, want: ‘Dat gaat mij teveel stress geven, ik ben daar niet goed in.’

Vraag: waar is mijn fiets?

Het tweede voorbeeld van een uurhoek gaat over een gestolen fiets. Een jonge vrouw wil weten waar haar fiets zich nu bevindt.

Wat is een uurhoek?
Afbeelding 2.
Waar is mijn fiets?

De fiets is haar bezit en daarmee heer 2: Mercurius. Heer 1 (de vrager/de vrouw) is eveneens Mercurius, in dat geval gaat de Maan dienen als heer 1. Mercurius/de fiets staat in het zesde huis in Schorpioen. Dat is een waterteken, dus de kans is groot dat de fiets zich in de buurt van water bevindt (dichtbij een zwembad of een vijver bijvoorbeeld). Het zesde huis kan wijzen op een gebouw met publieke functie zoals een restaurant, zwembad, apotheek of supermarkt.

Hoewel het niet de vraag is, is het toch interessant om even te kijken: krijgt ze haar fiets terug? Ja, want er is een toekomstig aspect tussen de vrager/Maan en de fiets/Mercurius. Wanneer dan? Het aspect kent een verschil van 2 graden, dus na twee dagen of twee weken. Interessant hierin is de rol van Saturnus, want deze planeet staat in dezelfde graad als Mercurius/de fiets. De betekenis daarvan blijkt twee dagen later, wanneer de vader (Saturnus!) van de jonge vrouw de fiets terugvindt bij een supermarkt. En ja, dichtbij die supermarkt bevindt zich water (een gracht).

Vraag: moet ik gaan samenwerken met X?

Het derde voorbeeld is een vraag van een kindercoach. Zij heeft een eigen praktijk en is gevraagd door een collega-hulpverlener om een samenwerking aan te gaan. Zelf ziet ze voor- en nadelen aan de samenwerking en via een uurhoek wil ze meer duidelijkheid over de kwestie.

Wat is een uurhoek?
Afbeelding 3.
Moet ik gaan samenwerken met X?

Als heer 1 staat de vrouw krachtig en sterk: Jupiter in zijn eigen teken Boogschutter in het eerste huis. Jupiter/heer 1 staat geplaatst aan het eind van het teken en daarmee kan de uurhoekvraag eigenlijk al beantwoord worden: wachten met die samenwerking, want er komt iets nieuws aan, iets wat samenwerken waarschijnlijk niet logisch of overbodig maakt. Maar voor alle duidelijkheid kijken we toch even verder. De collega-hulpverlener is heer 7. Dat is Mercurius, die staat geplaatst in Schorpioen in huis 10. Er is geen aspect, ook niet in de toekomst, tussen Jupiter/heer 1 en Mercurius/heer 7. Bovendien vernietigt Jupiter/de vrager die Mercurius, dus de collega. Dat zijn opnieuw twee aanwijzingen dat een samenwerking niet gunstig zal uitpakken.

Wat zijn eigenlijk de motieven van de collega-hulpverlener om te vragen naar samenwerking? Het tiende huis, waar Mercurius/heer 7 in geplaatst is, wijst op behoefte aan status en aanzien (de vrager/kindercoach heeft een goed lopende praktijk, mogelijk is dat aantrekkelijk voor de collega). Zij houdt van Mars, dat is haar dispositor, en vernietigt Venus. De collega-hulpverlener is daarmee meer gericht op het overnemen (Mars) van de leiding (huis 10) in het bedrijf van de ander dan op samenwerking (Venus). Bovendien gaat Mercurius/heer 7 een aspect tegemoet met de retrograde Neptunus in het tweede huis, wat kan wijzen op toekomstige onzuiverheden met betrekking tot financiën en geldzaken.

Mijn advies aan de kindercoach: ga geen samenwerking aan, die zal je niet verrijken. Zelf sta je krachtig en sterk in je eigen praktijk. Waarschijnlijk dienen zich binnenkort mogelijkheden aan die beter bij jou passen.